Regulamin akredytacyjny

Regulamin akredytacyjny – 9. Blues na Świecie Festival 7-8 czerwca 2019, Amfiteatr w Świeciu

  1. Prawo do akredytacji przysługuje reprezentantom mediów: prasa, radio portal internetowy, blog, radio, TV, Agencja Fotograficzna, itp.
  2. Akredytacja nie przysługuje przedstawicielom klubów, zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane.
  3. Akredytacje są bezpłatne a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 1 czerwca.
  4. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na tereny festiwalowe oraz korzystania ze strefy dla mediów (bezpośrednio przed sceną w amfiteatrze).
  5. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprez festiwalowych za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu danego koncertu lub wydarzenia. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.
  7. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie wniosku akredytacyjnego poprzez formularz online dostępny tutaj.
Skip to content