Informator festiwalowy

Informacje o wykonawcach, program festiwalu, plan Świecia, najważniejsze atrakcje, rekreacja, imprezy towarzyszące. Wersja papierowa dostępna w Punkcie Informacji OKSiR oraz Biurze Organizacyjnym festiwalu. Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną informatora:

Skip to content